PSİKOFARMAKOLOJİ VE PSİKOTERAPİ: Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ilaç ve psikoterapi birlikte uygulandığında iyileşme hızlı, güvenli ve kalıcı olmaktadır.
Psikoterapist olduğunu iddia eden kişilere ruhunuzu teslim etmeden önce, TC Yasalarına ve yönetmeliklerine uygun yetki belgelerini sorgulamanız yararınıza olacaktır.
Ruh Sağlıgı ile ilgili konularda ikarakilic@gmail.com adresine posta gönderin
Psikiyatrik ve Psikolojik sorunlarınızda nereye ve kime müracaat etmelisiniz ?

Çağımızda bilimin yanıtlayamadığı  boşlukları, eğitimsiz şarlatanlar ve eğitimli şarlatanlar doldurma gayreti içerisindeler.
Paranızı, zamanınızı  ve sağlığınızı kimlere teslim edeceğinizi biliyor musunuz ?

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6225                                                                                                                            Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 9
- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 13 - a) Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.
Klinik psikolog,
nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir.

Kanun maddesinde de görüleceği gibi, sadece KLİNİK PSİKOLOGLAR, UZMAN DOKTORUN    ( Psikiyatri Uzmanı Doktor ) teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulayabilirler.


PSİKİYATRİ NEDİR ?
Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklılık halini şöyle tanımlamaktadır; " yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve  SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik durumudur".
Tıp Bilimleri arasında psikiyatrinin önemi de bu tanımlamada bulunan üç temel "olmazsa olmaz" ögeyi içinde barındırmasından gelir. Psikiyatri Uzmanı, insanı bir bütün olarak ele alır. Psikiyatri Uzmanı çalışmalarında;  İnsan hakları evrensel beyannamesinin " ırk, din, dil, politik inanç; ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden; herkese, erişilebilecek en yüksek sağlıklı olma temel hakkına sahiptir" ilkesinden hareket eder.
Eski Yunanca "psyche" kelimesi, nefes, hayat, ruh manalarını ifade etmekte ve herkesin karşıtı olarak kullanılmaktaydı. Tıp Bilimlerinin en yenisi sayılabilecek psikiyatrideki, 20. yy da başlayan bilimsel ilerlemeler göstermiştir ki; Beden ve Ruh bir bütündür , insan sosyal çeveresiyle vardır. Fiziksel hastalığı bulunan ya da sosyal çevresince kendine yabancılaştırılmış bir insanın yaşam kalitesindeki düzensizlik, ruhsal durumunu etkilemekte; beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu ruhsal yönden düşünce ve davranışlarında düzensizlikle karşılaşan insan fiziksel olarak da hastalanabilmektedir.
Psikiyatri, insanı ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak ele alarak inceler ve sağaltımı bu ilkeler doğrultusunda yürütür.                               
                                           
RUH VE BEDEN SAĞLIĞI BİR BÜTÜNDÜR. RUH SAĞLIĞINIZI KORUYUNUZ.
Dr.İbrahim Afif KARAKILIÇ                                                                                                                  
Psikiyatri & Psikoterapi Danışmanlık
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:10 Aksel St. B-Blok D:1 Nilüfer-Bursa  ( Acıbadem Hastanesi karşısı)
Tlf: 0224-2460346                                            GSM: 0542-2148215
Psikiyatrik hastalıklar konusunda bilgilendirilme hakkı. Aydınlatılmış onam.